Tungo sa Golden Ending: Ang Pangangasiwa-Pagtatanghal ng Damdamin sa mga Birtuwal na Lalaki sa Larong Otome na Golden Hour

  • Mariyel Hiyas Liwanag
  • Rowell Madula
Keywords: pangangasiwa-pagtatanghal ng damdamin; paggawang emosyonal; otome; babaeng manlalaro; Golden Hour Arlie Hochschild

Abstract

Itinuturing bahagi ng kulturang Hapon ang mga larong otome ngunit sa kasalukuyan, lumalawak na ang merkado nito. Dumarami na ang dating nakasentro lamang sa mga kababaihang Hapon sa pamamagitan ng lokalisasyon. Kinalaunan, ginamit na rin ng iba pang developer ng ibang bansa ang estruktura ng larong otome at isa rito ang Matchaa Studio na binubuo ng mga Pilipinong game developer nang likhain nila ang larong otome na Golden Hour. Tekstwal na sinuri ng pag-aaral ang larong Golden Hour gamit ang konsepto ng paggawang emosyonal ni Arlie Russel Hocschild sa pamamagitan ng paggalugad sa pangangasiwa at pagtatanghal ng damdamin sa loob ng laro.

Pinangangasiwaan ng manlalaro ang kanyang damdamin sa paggamit niya ng pagkatao ni Delos Santos sa loob ng laro. Upang maabot ang layunin sa loob ng laro ang pinakakaaya-ayang katapusan ng kuwento, kinakailangang pangasiwaan nang mahusay ang damdamin sa pamamagitan ng pagpili ng sagot batay sa kaangkupan sa kuwento, damdamin ng isang birtuwal na kalalakihan at mayamang karasanang emosyonal ng manlalaro. Mula sa pangangasiwa ng damdamin, magkakaroon ng pagtatanghal ng damdamin na makikita sa piniling aksyon o desisyon ng bidang karakter na gamit ng manlalaro. Bagaman magkaparis ang suri sa Golden Hour sa iba pang pananaliksik ukol sa larong otome, hindi maikakaila na ang pangangasiwa nito ay nasa bahagi pa lamang ng damdamin at hindi pa tumutulay tungong oras o salapi, na nagiging giya na ng mga kasabayan nitong pamagat sa parehong kategorya.

Published
2023-12-13